Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

WELLENESS Birgitta Wellén

Behandlingen går till på så sätt att klienten sitter på en speciell "filt" i en bekväm stol. "Filten" kopplas till frekvensmaskinen. Till frekvensmaskinen kopplas även en mätutrustning bestående av en "pekare". Mätning av diverse (t ex bakterier, virus och olika organs funktionalitet) sker med hjälp av "pekaren". Om denna snurrar runt i en cirkel är allt bra, men om den i stället rör sig linjärt, så behöver klienten behandling.

Jag använder mig av frekvensmaskinen RAYOCOMP PS 10 då jag arbetar med bioresonans. RAYOCOMP PS 10 tillverkas av företaget Rayonex i Tyskland. Mer information om RAYOCOMP PS 10 finns på den hemsida som Frekvensmedicin Sverige AB har, vilken heter www.alltomfrekvensmedicin.se. Frekvensmedicin Sverige AB är återförsäljare av Rayonexprodukter i Sverige.

0